Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay507
  • Tháng hiện tại2,445
  • Tổng lượt truy cập596,948

Thông tin ba công khai

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ văn bản số 1567/PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo v/v thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT;
          Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Dầu Một;
          Trường Tiểu học Phú Lợi xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai cho năm học 2020-2021 như sau:
 
Biểu mẫu 05
PHÒNG GD&ĐT TP.THỦ DẦU MỘT
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020 - 2021
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh - Trẻ 6 tuổi, trẻ sinh năm 2012, 2013,… … chưa ra lớp
- Địa bàn tuyển sinh Phường Phú Lợi - TP TDM- Bình Dương
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện - Chương trình của Bộ GD&ĐT
- Chương trình giáo dục tổng thể năm 2018
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh - Thực hiện theo TT55/2011/TT-BGD ĐT về Ban hành điều lệ ban đại diện CMHS
- Họp CMHS 2 kì/năm
- Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường Tiểu học
 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
- Đội TNTP, HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ, Hoạt động ngoài giờ lên lớp
 
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được - Phẩm chất
    + Tốt: 70%
    + Đạt: 30%
- Sức khỏe: 100% học sinh có sức khỏe đạt yêu cầu

- Các môn học:
    + Hoàn thành tốt 30,5%
    + Hoàn thành 68%
    + Chưa hoàn thành: 1,5 %
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh - Đủ năng lực để tiếp tục học lớp trên.
 
 
Phú Lợi, ngày 18 tháng 9 năm  2020
Thủ trưởng đơn vị

 
   

 
Biểu mẫu 06
PHÒNG GD&ĐT TP.THỦ DẦU MỘT
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019 - 2020
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 2451 535 585 487 374 470
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 535 535        
III Số học sinh chia theo phẩm chất 2451 535 585 487 374 470
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
1919
(78,3%)
367
(68,6%)
425
(72,6%)
432
(88,7%)
283
(75,7%)
412
(87,7%)
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
532
(21,7%)
168
(31,4%)
160
(27,4%)
55
(11,3%)
91
(24,3%)
58
(12,3%)
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
0 0 0 0 0 0
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 2451 535 585 487 374 470
1 Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
887
(36,1)
198
(37%)
230
(39,3%)
161
(33,1%)
131
(35%)
167
(35,5%)
2 Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
1544
(63%)
322
(60,2%)
350
(59,8%)
326
(66,9%)
243
(65%)
303
(64,5%)
3 Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  15
(2,8%)
5
(0,9%)
     
V Tổng hợp kết quả cuối năm 2451 535 585 487 374 470
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
2431
(99,2%)
520
(97,2%)
580
(99,1%)
487
(100%)
374
(100%)
470
(100%)
a Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
887
(36,1)
198
(37%)
230
(39,3%)
161
(33%)
131
(35%)
167
(35,5%)
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)            
2 Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
15
(2,8%)
5
(0,9%)
0 0 0 0
 
 
Phú Lợi, ngày 18 tháng 9 năm  2020
Thủ trưởng đơn vị

 
 
Biểu mẫu 07
PHÒNG GD&ĐT TP.THỦ DẦU MỘT
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020 - 2021
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp  33/58 Số m2/học sinh
II Loại phòng học 33 -
1 Phòng học kiên cố 33 -
2 Phòng học bán kiên cố   -
3 Phòng học tạm   -
4 Phòng học nhờ, mượn   -
III Số điểm trường lẻ   -
IV Tổng diện tích đất (m2) 6886  
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 1190   
VI Tổng diện tích các phòng 7560   
1 Diện tích phòng học (m2) 1584   
2 Diện tích thư viện (m2) 96   
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)    
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 72   
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)  72  
6 Diện tích phòng học tin học (m2)  72  
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  96  
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)    
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 48   
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  58 58 bộ/ 58 lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định  58 1 bộ/lớp
1.1 Khối lớp 1 13  1 bộ/lớp
1.2 Khối lớp 2 12  1 bộ/lớp
1.3 Khối lớp 3 13  1 bộ/lớp
1.4 Khối lớp 4 11  1 bộ/lớp
1.5 Khối lớp 5 9  1 bộ/lớp
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định    
2.1 Khối lớp 1    
2.2 Khối lớp 2    
2.3 Khối lớp 3    
2.4 Khối lớp 4    
2.5 Khối lớp 5    
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)  75 1 học sinh/bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi 2  
2 Cát xét 2  
3 Đầu Video/đầu đĩa 2  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 4  
 
  Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp 679
XI Nhà ăn 600
 
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 11 phòng; 528 m2 437  1,2 m2/ chỗ
XIII Khu nội trú      
 
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  4      
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XVII Kết nối internet x  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  
XIX Tường rào xây x  
 
 
Phú Lợi, ngày 18 tháng 9 năm  2020
Thủ trưởng đơn vị

 

 
Biểu mẫu 08
PHÒNG GD&ĐT TP.THỦ DẦU MỘT
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020 - 2021
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 100                          
I Giáo viên 63     55 8     6 17 40        
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                            
1 Tiếng dân tộc                            
2 Ngoại ngữ 8     4 4       7 1        
3 Tin học 4     2 2       3 1        
4 Âm nhạc 3     2 1       1 2        
5 Mỹ thuật 3     2 1       1 2        
6 Thể dục 5     5         1 4        
II Cán bộ quản lý 3     3         3          
1 Hiệu trưởng 1     1           1        
2 Phó hiệu trưởng 2     2           2        
III Nhân viên 11     3 2 1 5   3 1        
1 Nhân viên văn thư 1     1                    
2 Nhân viên kế toán 1       1                  
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế 1         1                
5 Nhân viên thư viện                            
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 1       1       1          
7 Nhân viên công nghệ thông tin 1     1         1          
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
9 Nhân viên bảo vệ 3           3              
10 Nhân viên phục vụ 2           2              
11 Nhân viên PCGD                            
12 Tổng phụ trách đội 1     1         1          
 
 
Phú Lợi, ngày 18 tháng 9 năm  2020
Thủ trưởng đơn vị

 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây